Công ty CP Đầu tư & Thương mại Bắc Trường Sơn

Based in
Tỉnh Hải Dương, Viet Nam
Công ty CP Đầu tư & Thương mại Bắc Trường Sơn |
Make an enquiry

Công ty Bắc Trường Sơn chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ đóng gói, vận chuyển hàng hóa.Liên Hê : website: https://sanxuatbaobicarton.com/ ,SDT: 0918.136.768,Email : [email protected], Địa Chỉ : KCN Lai Cách - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương https://urlzs.com/Tv3jH
Don't be shy, say hello. We'd love to hear from you.


[email protected]