baobicarton

baobicarton | Member since April 2020 | Tỉnh Hải Dương, Viet Nam

Công ty Bắc Trường Sơn chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ đóng gói, vận chuyển hàng hóa.Liên Hê : website: https://sanxuatbaobicarton.com/ ,SDT: 0918.136.768,Email : [email protected], Địa Chỉ : KCN Lai Cách - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương https://urlzs.com/Tv3jH

Looking for: teachers

Learning

This person isn't learning anything yet. Why not send them some inspiration by messaging them?


Based in
Tỉnh Hải Dương, Viet Nam

Don't be shy, say hello. We'd love to hear from you.


[email protected]