theatre20

theatre20 | Member since January 2020 | Ho Chi Minh City, Viet Nam

Theatre 20 là một công ty nhà hát do nghệ sĩ đứng đầu ở Toronto thành lập để trình bày các vở nhạc kịch theo cốt truyện bằng cách phát triển các tác phẩm mới của Canada và bằng cách tưởng tượng lại các tiết mục hiện có.

Learning

This person isn't learning anything yet. Why not send them some inspiration by messaging them?


Based in
Ho Chi Minh City, Viet Nam

Don't be shy, say hello. We'd love to hear from you.


[email protected]