Sam Karras

Lifeskills Facilitator and coach

Based in
Miami, United States
Also teaches in any place
Sam Karras | Lifeskills Facilitator and coach

Rates: negotiable


Make an enquiry Skype

Κάτω από τα Αγγλικά θα το βρείτε και σε Ελληνικά.

ENGLISH version

BIO:
Sotirios (Sam) Karras, mathematician and non-matriculated philosopher hailed from Greece, originated in United States entertaining frequency in defining and instructing “self–based being vs. self–centered being”, the essential imperative to, rationally and scientifically, boost individuals’ strength, serenity, and sapience, and founding spectrum, by employing the Socratic maieutic method in combination with his Mathematics, Sustainability, System Dynamics, and Modeling master credentials, in applying “Cogitative Thinking”, the exercisable mind ability, imperative to approach individual and societal issues particularly those of political and economic interest.

RESEARCH HIGHLIGHTS
 Philosophy of Perception
o conducted and developed research determining the brain’s projecting function, and its application as it appeals in the quest of what causes people’s wont in not sensing the developments of the matters in the brain but experiencing the developments outside the brain -in a distance from their body- although in fact it is the brain where everything develops ergo people turn in an insane or vegetative state in the cases the brain wouldn't function as such.
 Philosophy of Psychology
o conducted and developed research conducting the separation of two powers, that of knowledge and that of decision, and the application of this separation in resolving all sort of crises occurring in any societal sector, especially in sectors developing among individuals and/or businesses.
 Philosophy of Politics
o conducted and developed research buoying up the global human life as a live entity, a unified organization with cells (individuals), organs (organizations), functions (politics, economics, religion, and more), and operations (justice, lawmaking, military, public services, and so on), and the application of this model in specifying the core illness/cause for all societal symptoms/problems on the said body of human life and the core governmental cure of that core illness; addressed the currently provided plethora of specialized solutions produced at particular units like unis, institutions, governments, etc., antecedent and future ones, as cures to each one pimple/disorder erupted at the time on the body of the human body from the said core illness, therefore ineffective.
 Philosophy of Pneumatics
o conducted and developed research assessing the “In”, absolutely known to everyone as the common in, as the sole cardinal principle with the characteristics of being infinite and elusive on the mind, omnipresent, dimensionless, unbegotten, everlasting and undying, unchangeable, unteachable and undefinable; therefore what do all those characteristics make the “In”?

RESEARCH INTERESTS IN PROGRESS
o Complexity theory and Möbius transform types incorporated in Philosophy of mind
o Mathematical and Physical modeling of abstract thinking
o Gamma functions and Gamma waves in brain’s mirroring function
o Mirror neurons and Mirroring processes
o Applied Theoretical Mathematics in brain’s perceiving function
o Cogitative Understanding
o Critical Thinking
o Revolving Logic
o Inverted Mind Flow
o Comprehensive Convergence
o System Dynamics and representation of dynamic systems

AUTHOR of:
1.
“In the In – Critical thinking on Finding God in brief”, S. Karras & R. Roe, 9/2006, ISBN: 978–0–9846526–0–0.
2.
“In the In – Critical thinking on Finding God in logic”, S. Karras & R. Roe, 5/2008, ISBN: 978–0–9846526–1–7.
3.
“In the Out – Critical Thinking on Finding Man in brief”, S. Karras, 8/2011, ISBN: 978–0–9846526–2–4.
4.
“In the Out – Critical Thinking on Finding Man in logic”, S. Karras, 10/2011, ISBN: 978–0–9846526–3–1.
5.
“Comprehending Transformational Critical Thinking”, S. Karras, in journal: “Transformation and Societal Change”, Human Systems Management (HSM), (31) 1, (2012), pp.33–47, 3/2012, ISSN: 1875–8703, http://iospress.metapress.com/content/rx747011335g/.
6.
“Cogitative Intervention in Modeling Thinking – The man’s mental compositional structure and its usefulness in integrating management divergent conceptualizations”, S. Karras, 7/2017, ISBN: 978-0-9846526-4-8.
7.
“Living 'in'”, Harold W. Haddle,Jr., & Sotiris (Sam) G. Karras, 1/2018, ISBN: 978-1-62787-535-6.
8.
"Cogitative Intervention In Societal Thinking", S. (Sam) Karras, 6/2020, figshare Journal, DOI: 10.6084/m9.figshare.12519926.

TALKS at:
1.
“Causing Norms Building”, participant S. Karras, speaker Karen Bennett Cornell University, 4/2011, “Building and Causing”, Stanford Philosophy Colloquium, Stanford, CA, USA.
2.
“Convergence of Controversies to Comprehension”, speaker S. Karras, 6/2011, 5th System Dynamics Workshop, “The Excellence Business, Before and Beyond Our Modern Temporality”, Fordham University at Lincoln Center, Manhattan New York, NY, USA.
3.
“The Human Mind: Limited and Suspect”, speaker S. Karras, 7/2014, 34th International Conference on Critical Thinking, “Innate Barriers to Criticality”, Foundation for Critical Thinking, Berkeley, CA, USA.

GOOGLE SCHOLARs' link:
http://scholar.google.com/scholar?q=Sotirios+Karras&hl=en&btnG=Search&as_sdt=1%2C11&as_sdtp=on

AFFILIATED:
Find a great insight visiting the website:
http://www.inthein.net/in/ (temporarily withdrawn for constructing reasons).

MOTTO:
Everyone fancies changes. Change means you first lose what you already possess and have attained in the past, then you acquire the forthcoming new. If the new comes while the past remains, the new becomes part of the past and no change is detected; this is where the crisis lays. Losing what you have already attained, you feel “lost” no matter how much prepared and dedicated you are; this constitutes the crisis.

GIST:
It is one thing to carry an interest, of any degree, for the INner entity and it is another thing to actually be aware of it and make it a daily routine in choosing it, practicing it, and living with it.
If, as implied, the INner, versus the OUTer, becomes the base in practical matters, then changes occur. However, change means you first lose what you already possess and have attained in the past, then you acquire the forthcoming new. If the new comes while the past remains, the new becomes part of the past and no change is detected; this is where the crisis lies. Losing what you have already attained, you feel “lost” no matter how much prepared and dedicated you are; this constitutes the crisis.
Based on this fact, people choose rather to talk and analyze than to practice; this is why, despite of so many people having entered the area of pneuma one way or the other, we see no pneumatic results on earth, and materialism prevails!
Accommodating change requires abandonment while possessing! Then abandon becomes the virtue, resulting in laughter and purified heart!

DICTA:

p r i n c i p l e
2.
In the beginning, In is what every organism builds first before entering any activity; nothing happens, not a single observation, without the refuge of an In; In is what situates intimateness.

c o s m o s
3.
Comprehending is the entity that flows throughout each organism, even when inevitably it is distorted by the organism’s nature when using freedom in seeking joy.

p e o p l e
4.
Equality doesn't exist, parity is the measure in the world of flux.

f a m i l y
5.
Reality is there, Truth is not. It makes no sense to “find Reality” but makes sense to “find Truth”. True differs from Real and Reality is different from Truth. The Inside is true and the Outside is real. Inside is what situates home, home is anything the male puts together while commanding the real Outside, hence it behooves the female to command the true Inside of the situated home, as it has been historically, and traditionally, hatched.

i n d i v i d u a l
6.
Self–based living reinstates harmony, when it is ruined by self–centered living asserted over the course of needing an ego before losing one.

s c i e n c e
7.
Synthesis utilizing unity of knowledge should ensue analysis utilizing knowledge of unity.

r e l i g i o n
8.
Trust is determined to renounce Faith and its “blind belief” dominance as the cause of the nonsense of developing mind–power means in seeking to ensure personal accommodations.

G O D
1.
God’s omnipresence denotes He exists anywhere, therefore also here; ergo it is inevitable to assume God exists also in this phenomenal world of duality, therefore materialized in a form.

Cognizance of the connotation of the above 8 dicta should associate us. Best contact way is by email: [email protected] Mailing address should be provided only upon request by email.

GREEK version

Ο Σωτήρης Καρράς, εξ’Ελλάδος μαθηματικός και εγχειρηματίας, ενεργοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες επιλογή συχνότητας κατά τον προσδιορισμό και την προώθηση “τής ατομικά θεμελιωμένης ζωής έναντι τής ατομικά επικεντρωμένης”, τής ζωτικής προϋπόθεσης επιτακτικής για να τονώσει κανείς σθένος, σύνεση, και σοφία, και θεμελίωση πλαισίου, με την επιστράτευση τής Σωκρατικής μαιευτικής μεθόδου σε συνδυασμό με τα προσόντα από τις μεταπτυχιακές του σπουδές στα Μαθηματικά, την Βιωσιμότητα, τα Συστήματα Δυναμικής, και την Προσωμοίωση, κατά την εφαρμογή τής «Στοχαστικής Συλλογιστικής», τής αναβαθμιζόμενης νοητικής ικανότητας επιτακτικής γιά να προσεγγίσει κανείς ανθρώπινα και κοινωνικά θέματα, ειδικά τά με πολιτικό και οικονομικό ενδιαφέρον.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
 Philosophy of Perception
o conducted and developed research determining the brain’s projecting function, and its application as it appeals in the quest of what causes people’s wont in not sensing the developments of the matters in the brain but experiencing the developments outside the brain -in a distance from their body- although in fact it is the brain where everything develops ergo people turn in an insane or vegetative state in the cases the brain wouldn't function as such.
 Philosophy of Psychology
o conducted and developed research conducting the separation of two powers, that of knowledge and that of decision, and the application of this separation in resolving all sort of crises occurring in any societal sector, especially in sectors developing among individuals and/or businesses.
 Philosophy of Politics
o conducted and developed research buoying up the global human life as a live entity, a unified organization with cells (individuals), organs (organizations), functions (politics, economics, religion, and more), and operations (justice, lawmaking, military, public services, and so on), and the application of this model in specifying the core illness/cause for all societal symptoms/problems on the said body of human life and the core governmental cure of that core illness; addressed the currently provided plethora of specialized solutions produced at particular units like unis, institutions, governments, etc., antecedent and future ones, as cures to each one pimple/disorder erupted at the time on the body of the human body from the said core illness, therefore ineffective.
 Philosophy of Pneumatics
o conducted and developed research assessing the “In”, absolutely known to everyone as the common in, as the sole cardinal principle with the characteristics of being infinite and elusive on the mind, omnipresent, dimensionless, unbegotten, everlasting and undying, unchangeable, unteachable and undefinable; therefore what do all those characteristics make the “In”?

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
o Complexity theory and Möbius transform types incorporated in Philosophy of mind
o Mathematical and Physical modeling of abstract thinking
o Gamma functions and Gamma waves in brain’s mirroring function
o Mirror neurons and Mirroring processes
o Applied Theoretical Mathematics in brain’s perceiving function
o Cogitative Understanding
o Critical Thinking
o Revolving Logic
o Inverted Mind Flow
o Comprehensive Convergence
o System Dynamics and representation of dynamic systems

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑς τών:
1.
“In the In – Critical thinking on Finding God in brief”, S. Karras & R. Roe, 9/2006, ISBN: 978–0–9846526–0–0.
2.
“In the In – Critical thinking on Finding God in logic”, S. Karras & R. Roe, 5/2008, ISBN: 978–0–9846526–1–7.
3.
“In the Out – Critical Thinking on Finding Man in brief”, S. Karras, 8/2011, ISBN: 978–0–9846526–2–4.
4.
“In the Out – Critical Thinking on Finding Man in logic”, S. Karras, 10/2011, ISBN: 978–0–9846526–3–1.
5.
“Comprehending Transformational Critical Thinking”, S. Karras, in journal: “Transformation and Societal Change”, Human Systems Management (HSM), (31) 1, (2012), pp.33–47, 3/2012, ISSN: 1875–8703, http://iospress.metapress.com/content/rx747011335g/.
6.
“Cogitative Intervention in Modeling Thinking – The man’s mental compositional structure and its usefulness in integrating management divergent conceptualizations”, S. Karras, 7/2017, ISBN: 978-0-9846526-4-8.
7.
“Living 'in'”, Harold W. Haddle,Jr., & Sotiris (Sam) G. Karras, 1/2018, ISBN: 978-1-62787-535-6.
8.
"Cogitative Intervention In Societal Thinking", S. (Sam) Karras, 6/2020, figshare Journal, DOI: 10.6084/m9.figshare.12519926.

ΟΜΙΛΙΕς σε:
1.
“Causing Norms Building”, participant S. Karras, speaker Karen Bennett Cornell University, 4/2011, “Building and Causing”, Stanford Philosophy Colloquium, Stanford, CA, USA.
2.
“Convergence of Controversies to Comprehension”, speaker S. Karras, 6/2011, 5th System Dynamics Workshop, “The Excellence Business, Before and Beyond Our Modern Temporality”, Fordham University at Lincoln Center, Manhattan New York, NY, USA.
3.
“The Human Mind: Limited and Suspect”, speaker S. Karras, 7/2014, 34th International Conference on Critical Thinking, “Innate Barriers to Criticality”, Foundation for Critical Thinking, Berkeley, CA, USA.

Καταχώρηση σαν GOOGLE ΛΟΓΙΟς:
http://scholar.google.gr/scholar?q=%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AC%CF%82&hl=el&btnG=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7

ΣΥΝη-ΚΟΜΒΟΙ:
Αξιοσημείωτες θέσεις θα βρείτε στoν ηκόμβο:
http://www.inthein.net/in/ (προσωρινά απεσύρθη για λόγους ανακατασκευής).

EΠΙΤΟΜΗ:
O καθένας δελεάζεται με τις αλλαγές. Όμως η αλλαγή είναι μιά κρίση, και υποδηλώνει ότι πρώτα χάνεται αυτό πού είναι να αλλάξει, αυτό που κατέχεις, και μετά επέρχεται το νέο. Όταν χάνεις αυτό που κατέχεις, νιώθεις “χαμένος” ανεξάρτητα πόσο προετοιμασμένος και αποφασισμένος είσαι· αυτό είναι που συναποτελεί την κρίση.

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ:
Είναι ένα πράγμα να ενδιαφέρεται κανείς, σε όποιον βαθμό, για την εσώτερη οντότητα, και άλλο να τής είναι πραγματικά συνειδητοποιημένος και να κάνει καθημερινή ρουτίνα την προτεραιότητα της, την άσκηση της, και την εμπειρία της.
Αν, όπως υπαινίχθηκε, το εσώτερο, σε αντίθεση με το εξώτερο, αποτελέσει την βάση τών πρακτικών υποθέσεων, τότε θα υπάρξουν αλλαγές. Όμως, αλλαγή σημαίνει ότι πρώτα χάνεις αυτό που ήδη κατέχεις και έχεις κατακτήσει στο παρελθόν, και μετά επιλαμβάνεις το αναμενόμενο επερχόμενο. Αν το επερχόμενο νέο έλθει ενώ υφίσταται το παλιό, το νέο θα αποτελέσει μέρος τού παλιού και αλλαγή δεν υπάρχει· εδώ είναι που ελλοχεύει η κρίση.
Χάνοντας αυτό που έχεις ήδη κατακτήσει, αισθάνεσαι χαμένος ανεξάρτητα από το πόσο προετοιμασμένος και αφοσιωμένος είσαι στην πρακτική αυτή· αυτό αποτελεί την κρίση.
Γι’αυτό οι άνθρωποι προτιμούν να συζητούν και να αναλύουν από το να ασκούν· αυτή είναι η αιτία που, παρ’όλο τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν εισέλθει στην εσώτερη σφαίρα με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, δεν βλέπουμε αποτελέσματα εσώτερης φύσης σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά σε αντίθεση, τον υλισμό να υπερισχύει.
Αποδοχή τής αλλαγής απαιτεί απάρνηση ενώ εξακολουθείς να κατέχεις. Τότε είναι που ο αυθορμητισμός γίνεται αρετή επιφέροντας γέλιο και κάθαρση καρδιάς.

ΡΗΣΕΙς:

α ρ χ η
2.
Εν αρχή, το Μέσα είναι αυτό που κάθε δημιούργημα κτίζει πρώτα πριν αρχίσει όποια δραστηριότητα· τίποτα δεν γίνεται, ούτε μιά απλή παρατήρηση, χωρίς την προΰπαρξη κάποιου Μέσα· το περιέχεσθαι Μέσα είναι αυτό που κάνει κάτι "οικείο".

κ ο σ μ ο ς
3.
Επίγνωση απλή είναι η ύπαρξη που ρέει διά μέσου όλων τών δημιουργημάτων, ακόμα και όταν αναπόφευκτα διαστρεβλώνεται από την φύση τού κάθε δημιουργήματος με την χρήση τής ελευθερίας κατά την αναζήτηση τής ευδαιμονίας.

α ν θ ρ ω π ο ι
4.
Ισότητα δεν υπάρχει· ισοτιμία είναι το μέτρο στον κόσμο τής συνεχούς ροής και αλλαγής.

ο ι κ ο γ ε ν ε ι α
5.
Η Πραγματικότητα είναι φανερή, η Αλήθεια όχι. Είναι ακατανόητο να "ψάχνεις γιά την Πραγματικότητα" αλλά είναι κατανοητό να "ψάχνεις γιά την Αλήθεια". Το Αληθινό διαφέρει από το Πραγματικό και η Πραγματικότητα διαφέρει από την Αλήθεια. Το Μέσα είναι το αληθινό και το Έξω είναι το πραγματικό. Το Μέσα είναι το κύριο χαρακτηριστικό ενός οίκου, οίκος είναι οτιδήποτε το αρσενικό διεκπεραιώνει στο πραγματικό Έξω, και ως εκ τούτου είθε το θηλυκό να διακυβερνάει το αληθινό Μέσα τού οίκου αφ’ότου τον διατυπώσει το αρσενικό στο πραγματικό Έξω, όπως έχει επικρατήσει ιστορικά και είναι και παραδοσιακά καθιερωμένο.

α τ ο μ ο
6.
Ατομικά–εδραιωμένη ζωή αποκαθιστά αρμονία όταν αυτή έχει διαταραχθεί από την Ατομικά–επικεντρωμένη ζωή που αναπτύσσεται κατά την φυσική αναγκαιότητα τού ότι χρειαζόμαστε ένα εγώ πριν παραδώσουμε το εγώ.

ε π ι σ τ η μ η
7.
Είναι θεμελιώδες να επακολουθεί Σύνθεσις, απαραίτητης για την ενότητα τής γνώσης, επί μιάς προηγηθείσης Ανάλυσης, απαραίτητης για την γνώση τής ενότητας.

θ ρ η σ κ ε ι α
8.
Η Εμπιστοσύνη είθε να αντικαταστήσει την Πίστη και την ενέχουσα “τυφλή πεποίθηση” της που έχει οδηγήσει στην ανοησία τής χρήσης τής δύναμης τού νου και τεχνικών εφαρμογής της με σκοπό την επικράτηση, σε παρόν, πρόσωπα, και παραστάσεις, για την βεβαιότητα διασφάλισης προσωπικών ανασφαλιών.

Θ Ε Ο Σ
1. Η πανταχού παρουσία τού Θεού υπονοεί ότι βρίσκεται παντού, άρα και εδώ στον γήϊνο κόσμο, και επομένως είναι αναπόφευκτο συμπέρασμα ότι υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο ο Θεός υλοποιείται και σε τούτον τον φαινομενικό κόσμο τής δυαδικότητας.

Επίγνωση τής σημασίας τών ανωτέρω 8 ρήσεων θα πρέπει να μάς συσχετίσει. Καλύτερη επαφή είναι μέσω ημαίιλ: [email protected] Για αποφυγή ανόητων παρενοχλήσεων, ταχυδρομική διεύθυνση παρέχεται μόνο αν ζητηθεί μέσω ημαίιλ.

One-to-one lessons

Services

Aimed at: Beginner, Intermediate and Advanced.
Online teaching offered

THE SMALL PRINT

Everyone fancies changes. However, change is a crisis, and means you first lose the old you already possess, then you gain the forthcoming new. When you lose what you already possess, you feel “lost” no matter how much prepared and dedicated you are; this is the crisis.


Last login: 1 year 28 weeks ago


Add the first review

Write a review

Don't be shy, say hello. We'd love to hear from you.


[email protected]

Stay safe

School of Everything is all about meeting up in the real world. Here are some tips on how to arrange your learning and teaching safely.